You-Ji & 山岡太郎 『 Don't cry in the restroom 』       (2016/1/10 )

山岡太郎さんと楽曲作成をし、演奏したものです。

作曲・編曲: You-Ji & 山岡太郎  動画・演出: You-Ji

 https://www.youtube.com/watch?v=3vWAAs42cTk&feature=youtu.be

 

 

 

 

ベースのインスト、LIVEです〜。(2014/11/28   ベイルドカフェ)

 https://www.youtube.com/watch?v=3vWAAs42cTk&feature=youtu.be

 

自分で作ったベースのインストです〜。

https://www.youtube.com/watch?v=y5Vx3xgpCoA